Tethered Cap - nakrętka przymocowana do butelki

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 nakłada na producentów tworzyw sztucznych dodatkowe wymogi. Jednym z nich jest obowiązek przymocowywania nakrętki do butelki w celu zmniejszenia ich emisji do środowiska. Obowiązek ten stanie się obowiązkiem i standardem już w 2024 roku w całej UE. 
 
Już teraz, 4 lata przed wejściem przepisów, SACMI ma rozwiązania gotowe na tę okoliczność. Technologia przymocowania nakrętki do butelki (ang. tethered cap Solution) jest niezwykle elastyczna, gdyż może być stosowana z każdą technologią produkującą nakrętki z nacinaniem plomby zabezpieczającej (ang. tamper evidence band, TEB).

Podstawowym elementem linii do produkcji nakrętek dostarczanej przez SACMI jest urządzenie CCM (ang. Continuous Compression Moulding), które w dosłownym tłumaczeniu oznacza proces ciągłego formowania kompresyjnego.  Pozwala ono na wysokowydajną produkcję nakrętek nawet do 2000 sztuk/min. System zaopatrzony jest w układ wizyjny, co pozwala na kontrolę każdej nakrętki w czasie rzeczywistym, odrzucając wadliwe sztuki.
Elementami wyposażenia, tworzącymi system do produkcji nakrętek o konstrukcji spełniającej wymogi wcześniej wspomnianej dyrektywy (ang. tethered cap) są:
System ORGRS, czyli nowoczesny podajnik sortujący nakrętki. Zaletami tej maszyny są:
 • Krótsze czyszczenie i czas konserwacji dzięki łatwemu dostępowi do punktów kontrolnych urządzenia;
 • Wyjątkowo kompaktowe wymiary;
 • Wytrzymałe, solidne części;
 •  Cicha praca dzięki dźwiękoszczelnym rurom i cichym dmuchawom powietrza.
Kolejnym etapem jest nacinanie i zaginanie plomby nakrętki, możliwe dzięki maszynie nacinająco-składającej SFM08L (ang. Scoring and Folding Machine, SFM). Maszyna ta charakteryzuje się:
 • Elastycznością w produkcji nakrętek o różnych wymiarach: od 18 do 55 mm średnicy i od 10 do 23 mm wysokości;
 • Szybkie i trwałe narzędzie tnące;
 • Ergonomiczną konstrukcją o ułatwionym dostępie do jej elementów.
Nacięta nakrętka poddawana jest następnie kontroli wizyjnej na urządzeniu CVS154, montowanym bezpośrednio za SFM. Urządzenie to pozwala na kontrole jakości wszystkich wyprodukowanych detali, w szczególności:
 • Korpusu nakrętki;
 • Zewnętrznej ściany nakrętki;
 • Wewnętrznej strony nakrętki.
Istotną zaletą rozwiązania od SACMI jest dopasowanie do technologii klienta. Możliwe jest również zastosowanie technologii przymocowania nakrętki od SACMI na nakrętkach wyprodukowanych na maszynie wtryskowej. W tym przypadku istnieją dwie możliwe konfiguracje:
 1. Produkcja nakrętek na wtryskarce, a następne nacinanie plomby zabezpieczającej na maszynie nacinającej; w tym przypadku niezbędna jest jedynie modyfikacja maszyny do nacinania (i niekiedy formy);
 2. Produkcja nakrętek na wtryskarce z gotową plombą; w tym przypadku potrzebna jest modyfikacja formy (usunięcie suwaków) i dołączenie maszyny nacinającej od SACMI.
Warto zauważyć, że rozwiązanie SACMI wymaga niewielkiego nakładu finansowego - zwykle wymagana jest tylko modyfikacja maszyny do nacinania. Dodatkowo, zakrętka zachowuje ten sam kształt i właściwości, więc nie są wymagane żadne modyfikacje na linii rozlewniczej.
 
SACMI wprowadza również nowe urządzenie do badań siły zerwania (ang. Pull Force Machine, PFMC), które mierzy siłę potrzebną do zerwania TEB na wybranych nakrętkach. Analizując dane, maszyna może ustawić parametry maszyny nacinającej tak, aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy noża i najlepszą jakość nacinania. Ta maszyna jest również wyposażona w system kontroli CVS CUT, który sprawdza jakość nacięcia na nakrętce.

Proponowane rozwiązania od SACMI: 
  Dowiedz się więcej na stronie producenta:
 

      

     
Herzog
BrixiaPlast
Cosberg
Guzzini
Sytrama