Regeneracja układów plastyfikujących

Regeneracja układów plastyfikujących

Oferujemy naprawy oraz regenerację cylindrów oraz ślimaków wtryskowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod utwardzania i nakładania stosownych powłok, zregenerowane elementy mają dużą odporność mechaniczną, co zapewnia długi okres ich eksploatacji. W zależności od typu przetwarzanego tworzywa wykonujemy napawania o różnych stopniach odporności na ścieranie i korozję, zarówno ślimaków azotowanych jak i hartowanych. Możliwość regeneracji jest uzależniona od stopnia zużycia układu. Wszystkie zabiegi regeneracyjne pozwalają obniżyć koszty eksploatacji maszyny, ze względu na korzystną cenę tych zabiegów w porównaniu do zakupu nowych podzespołów. 
 

Metody regeneracji

 

​Regeneracja cylindra poprzez powiększanie średnicy (honowanie) 

W celu zregenerowania zużytego cylindra bimetalicznego lub azotowanego, możliwe jest powiększenie jego średnicy wewnętrznej przez usunięcie warstwy wewnętrznej a następnie przeszlifowanie. W przypadku cylindra azotowanego, korzystne jest następnie wykonanie azotowania gazowego, dzięki czemu uzyskuje się warstwę utwardzoną o głębokości 0,4 - 0,6 mm zapewniającą większą trwałość. Konieczne jest wówczas zwiększenie średnicy ślimaka (poprzez napawanie) odpowiednio do nowej średnicy zregenerowanego cylindra.

Regeneracja cylindra poprzez tulejowanie 

W niektórych przypadkach możliwa jest regeneracja części końcowej cylindra azotowanego poprzez tulejowanie strefy przesuwu zaworu. Zabieg polega na usunięciu warstwy wewnętrznej cylindra w strefie największego zużycia i zastąpieniu jej tuleją. Następnie cylinder poddaje się azotowaniu gazowemu, szlifowaniu i wygładzaniu, co zapewnia szczelność, zwartość i trwałość połączenia.

Regeneracja ślimaka

Regeneracja ślimaka odbywa się poprzez napawanie, odpowiednio dobranych pod wymagania użytkownika, warstw metalicznych na regenerowany ślimak. Następnie ślimak toczy się, uzyskując żądany wymiar.Herzog
BrixiaPlast
Cosberg
Guzzini
Sytrama